free hit counter

Visuele vaardigheden

Voor de schietsport is niet alleen de schiettechniek noodzakelijk om tot een maximale prestatie te komen, ook de ogen moeten deze optimale prestatie kunnen leveren.

Visuele training dient om een visuele reserve op te bouwen, om vermoeidheid bij lange schietseries tegen te gaan.

U kunt zich voorstellen dat bij een schietwedstrijd, welke minimaal anderhalf uur duurt, de ogen (zeker het richtoog) een formidabele prestatie moet verrichten. Het oog moet de gehele tijd bij het schieten perfecte informatie doorgeven.

De wijze van waarnemen zal het hele wedstrijdverloop beïnvloeden en duidelijk een stempel hierop drukken.

 

Het zien ervaren we als vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt het in de schietsport het meest verwaarloosde onderdeel te zijn. Veel sporters blijken dit onderdeel te onderschatten. Dit is hen overigens niet kwalijk te nemen, aangezien in Nederland op het gebied van visuele training nog weinig ervaring is opgedaan.

Zeker bij de schietsport is goed zien van uiterst belang, omdat het één niet zonder het andere kan, immers niet goed gezien dan een slecht schot.

Als maximale schietprestaties verlangd worden, moet het gezichtsvermogen ook maximaal functioneren.

 

Visuele training is nog vrij onbekend, dus hoogstwaarschijnlijk ook onbemind. Men kent het niet en men zal snel geneigd zijn om de visuele training wat lacherig af te doen vanwege het niet weten wat deze trainingsmethoden inhouden.  

De betrokken sporter (schutter) moet wel achter deze trainingsmethoden staan, omdat er dagelijks 15 tot 20 minuten getraind moet worden om op de langere duur resultaten te boeken.

 

Voor sportschutters (zeker de topschutters) is het van cruciaal belang om centraal en perifeer perfect te zien.

Perifeer zien: denk daarbij aan de kleiduiven en action schutters. Het centrale zien is uitermate belangrijk bij de statische disciplines pistool en geweer.

Tegenwoordig is de technische en medische begeleiding sterk verbeterd. Ook de psychologische kant krijgt ruime aandacht. Maar aan een van de belangrijkste onderdelen van de schietsport, “het zien”, wordt nog bijna geen aandacht besteed, omdat zien nog steeds als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

Als we weten dat 1 op de 4 sporters een oogafwijking heeft, dan is al snel duidelijk dat goed zien helemaal niet vanzelfsprekend is. Dus is het zien een uiterst belangrijk onderdeel in de schietsport begeleiding.

 

Een positieve ontwikkeling is dat steeds meer schutters het belang zien van een optimaal functionerend gezichtsvermogen. Reeds een flink aantal sportschutters heeft reeds de weg gevonden naar Eikendal Optiek in Wageningen, de zaak die al meer dan 45 jaar gespecialiseerd is in de schietsport. Dat verstand hebben van de schietsport is van groot belang omdat dan alleen de juiste brilcorrectie gevonden zal worden, immers elke discipline heeft zijn specifieke eisen wat het zien betreft. Dus kan men nooit met een algemeen advies uit de voeten. Een goed aangepaste schietbril is voor veel schutters een uitkomst, waarmee de scores met veel punten zullen stijgen.


Visuele screening

Een van de vereisten voor een optimale visuele begeleiding is een volledige visuele analyse om de mogelijke prestaties en de potentiële prestaties te onderscheiden. Belangrijk is dat deze testen door een deskundige worden uitgevoerd en op de juiste wijze geïnterpreteerd worden. Niet iedere opticien, oogarts of andere optometrisch bekende is hiertoe in staat, aangezien deze testen een zeer specifiek doelgebied hebben en uitgebreide kennis van de schietsport vereisen. Perfect zien kan waardeloos zijn wanneer het foutief wordt aangewend.


Ontwerp en realisatie: PROFILOOK